คุณอรพิมพ์ รักษาผล

นักพูดและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2546

จำนวนคนไทยที่รักพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาชม: 0

One Response so far.

  1. Naparat
    reply

    ดีมากคะน้อง เรารัก ในนหลวงด้วยใจ ไม่จำเป็นต้องมาช่วยอะไรเราโดยตรง แต่พระองค์ท่านช่วยประชาชนทุกคนไม่แบ่งแยก และรู้สึกได้ด้วยใจคะ….

Leave a Reply