ดาวน์โหลดไฟล์เสียงตอน ตอน 45: เพลงพระราชนิพนธ์ เปลี่ยนชะตาชีวิต

ผู้ดำเนินรายการ
      • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
      • คุณเอกชัย เจียรกุล

ติดตามฟังได้ที่ FM 107.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์

ออกอากาศ 00.00-01.00 น. (ทุกวัน) และออกอากาศ ซ้ำ 11.00-12.00 น. วันเดียวกัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์)

จำนวนคนไทยที่รักพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาชม: 1157

Leave a Reply