ดาวน์โหลดไฟล์เสียงตอน ตอน 40: พุทธทํานาย 16 ประการ

ผู้ดำเนินรายการ
      • คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
      • ม.ร.ว.ชฎาทิพย์ ชยางกูร

ติดตามฟังได้ที่ FM 107.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์

ออกอากาศ 00.00-01.00 น. (ทุกวัน) และออกอากาศ ซ้ำ 11.00-12.00 น. วันเดียวกัน (เฉพาะจันทร์-ศุกร์)

จำนวนคนไทยที่รักพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาชม: 1541

Leave a Reply