ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตอน 20: พระราชอารมณ์ขัน

ดำเนินรายการโดย:
คุณพิมพกานต์ ไชยสังข์                        คุณจารุวรรณ เวชตระกูล                           

หรือฟังออนไลน์ทาง สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ - http://bit.ly/unWS7d

(*) ติดตามฟังทางคลื่นวิทยุ 107.50 MHz (จ.ชลบุรี) เวลา 00.00-01.00 น. (ทุกวัน)
และออกอากาศซ้ำวันเดียวกัน เวลา 11.00-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์)

จำนวนคนไทยที่รักพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาชม: 1758

Leave a Reply